Det legges trekkerør og jordledning i øvre del av fyllinga over røret. I trekkerøra skal det bl.a legges kabler for strøm og fiber til inntaket og strøm og fiber til Håraknuten (strategisk mast/punkt for Odda Energi). Grøfta fylles så igjen og vei til stasjonsområdet reetableres.