Etter noen våte dager passet det fint med sol og fint vær når vi skulle ha befaring og byggemøte på stedet. To representanter fra konsulenten Bystøl kom fra Vik i Sogn, BG stilte med to personer og Håra Kraft stilte med to. Det viktigste på befaringen var å studere detaljer i inntaksområdet og bestemme detaljer for plassering av borhull for inntak av Hagabekk og løsning for å sikre tette konstsruksjoner i selve dam- og inntaksanlegget. Gjengen gikk gjennom hele traseen ned til Røldalsvatnet og er fornøyd med arbeidet som utføres. Selve byggemøtet ble som vanlig holdt i brakka på Håratveita. I slutten av møtet ble armeringstegninger og detaljer for betongarbeidet i stasjonen gjennomgått.