Tidlig tirsdag formiddag er det kjørbart til stasjonsområdet igjen.
Samtidig klargjøres det for legging av rør videre.
Ved arbeidsdagsslutt er røra lagt helt opp til omkjøringsfeltet. Totalt er 7 rør lagt. Kontrolløren var på stedet mandag – ingen avvik registrert – FLOTT.

Steinen som er kjørt fra nedre området er planert ut til et bra riggområde ved Fv520.
Fjellet i øvre enden av grøftetraseen ble skutt i dag. Rekgnet de siste dagene viser godt igjen, men har så langt ikke laget problemer for arbeidet.