En viktig milepæl ble nådd i dag når rørlegginga er i gang. Første røret er i grøfta midt i dagen. Røra legges med maskin og klype. Legginga krever følsomhet og fokus på detaljer. Her styres spakene styres av en intressert og flink maskinkjører.Totalt er det lagt 4 rør i dag og flere andre er fraktet ned fra lagerplassen ved E134.