Arbeidene går for fullt og det er boring og skyting i grøftetraseen for kryssinga av Rv13 er klar. Det er mye masse som forsøkes lagret i området. Se forresten tykkelsen på asfalten….