Kabelen vi fant tidligere er nå gravd frem og skal etter hvert fjernes. Den har nok vert brukt til anleggstrøm i forbindelse med bygginga av Håratunellen.