Ei god arbeidsuke er i ferd med å avsluttes. Ved dammen er det revet løs en del sprukket fjell og det er rensket for borring ved inntaket og i øvre enden av grøftetraseen. Vi må også flytte noe stein fra det nedre området så det renskes av for tipping avdette. I myrområdet over Håratunellen siger noe av torvjorda ut der det er gravd. Traseen gjøres noe breiere i øvre ende. Borring pågår i øvre ende av grøftetraseen. Nede ved Rv13 nærmer grøfta seg klar og utlegging av pukk under røra er gjort.

Vi ser med spenning frem til neste uke når de første røra skal legges.