Det er en del sprekker i fjellet i damområdet. Noen steder renskes det reint, mens det andre steder må sprenges inn til naturlige slepper. Muligens kan vi også klare å meisle ut noen svake soner? I sida mot Fv520 er det rensket og klargjort for boring. Vannet ledes bort fra arbeidsstedene.