Det av maskiner og utstyr som har vert andre steder i ferien, kom på plass igjen i løpet av helga. I dag er Rv13 insnevret og ledet utenom den ordinære vegbanen og i innsiden mot grøfta. Asfalten er fjernet i grøftetraseen over veien og utgraving for grøft påbegynt. Det var fjell under veibanen.

I øvre delen er borring startet i det store knølen ved pel 660. Her skal vi ned 7-8m. Det graves i traseen der det er myrjord også.

På grunn av fjellkonstruksjonen i damområdet, mot E134 ikke var slik vi tenkte, er tegningene nå justert slik at arbeidet kan gå videre der også.