Det er innspurt før ferien og entreprenøren lykkes med egen plan. De 270 nederste metrene av grøftetraseen er nå ferdig sprengt. Bildene under viser viser salva i den fine traseen fra bend 1 og oppover og borring og lading av siste salve før kryssing av Rv13 (i vegen ned til stasjonen). På stasjonsveien er avstikkeren i svingen og utsprengt. I innsida av Rv13 planeres det for å legge veienn helt inn til fjellet mens grøfta tas i yttre del. Kranbilen losser betongrekkverk.

Etter 6 uker og 3 dagers drift på anlegget er mye godt arbeid utført.

Byggherren takker for flott innsasts så lang og ønsker alle deltagerne en riktig god ferie.

Fra uke 31 blir det full styrke på plass igjen.