Knusing av pukk til (8-32) rørgata foregår på Engjaland (Nesflaten). En bil er nå i gang med å transportere denne til lagerplasser på anlegget. Det lagres både i området ved avkjørselen til stasjonen og på riggområdet ved E134.