Med nyankomne rør og representant fra produsenten på stedet ble det også anledning til kursing og info om legging av disse røra. Thomas fra produsenten, byggelder, anleggsleder og flere av operatørene fra grunnentreprenøren deltok i gjennomgangen. Det er en god del viktige detaljer både med pakning og låsering så rørlegginga krever nøyaktighet og varsomhet. Flere hjelpemidler og spresialverktøy er utviklet for å sikre korrekt og enkel utførelse.