En milepæl ble nådd tirsdag 9. og onsdag 10.juli da de duktile støpejernsrøra ankom anlegget. Røra kom på tre trailere. Røra har en diameter på 1000 mm og lengde på ca 6300mm. Represnetanter fra produsenten og byggherren foretok mottakskontroll. Grunnentreprenøren hadde påtatt seg selve lossinga. Røra lagres foreløbig 2 km ovenfor det aktuelle anleggstedet og skal ikke legges før etter ferien.

Røra har en påstøp innvendig og utvendig er de først galvanisert så forseglet med bitumen. Utvendig er det også en påsveis slik at ikke spissenden skal dunke innn i bunn muffe og ødelegges.