Sist uke kom det helt ny Hydremadumper som bytte for den “gamle”. Dette er en Saudamaskin som er innleid av BGSuldal.