Det er avtalt at Vegvesenet kan få ta ut noe myrjord fra riggområdet ved E134.Der jorda tas ut får vi tippet stein slik at riggplassen kan utvides. Jorda brukes til preparering av vegskråninger bl.a i området på Rv 13 der veien nyelig er utbedret. Egen entreprenør utfører arbeidet for Vegvesenet.