Så langt er det stort sett etter at jordlaget er avrensket funnet fjell eller faste morenemasser, men ett område i rørtraseen er det flere meter med torv. Her må rørgata funfamenteres på duk og pute av stein/pukk eller massen skiftes ut til fast grunn. Nå (onsdg 4.juli) pågår graving og bortkjøring.