Fra Rv13 og oppover mot bend 1 er mye av grøfta klargjort. Bildet viser grøfta ovenfra (fra bend 1).

Og her ser vi grøfta nedenfra, fra Rv13.