Med bakgrunn i “funnet” i damområdet passet det bra med en befaring med de prosjekterende mandag 1.juli. Bystøl AS var denne gang representert ved daglig leder og en ingeniør. De finner alternative løsninger løsninger for dammen og benytter anledningen til å befare hele omrpdet.

En sur dag (dårlig vær) på damstedet, men målinger må gjøres.

Her er de i stasjonstomta.