Ved avrensking i damområdet viste det seg at fjellet i området mot mot E134 har ei renne mellom to rygger (bilde 2). Her må det nok til en liten omprosjektering samt en nytegning av løsning.