6 gravemaskiner, 3 dumpere, en borerigg, lastebiler og skytebas er i full sving. På vegen ned til stasjonen klargjøres det for sprenging mens en maskin bygger vei.

Ved Rv13 lastes det stein fra grøftetraseen for å lage plass for omkjøring når grøfta skal gjennom veien. En maskin ordner steinmottaket på tipp-plass i nabolaget der dumperne kjører. Lastebilen kjører til riggområdet ved E134..

To maskiner og boreriggen er i full drift i området fra bend 1 og oppover, mens en maskin og en dumper er i øvre del og laster ut jord og torv.

Egentlig er det enda en maskin på anlegget, men den belaster ikke prosjektet (se eget inlegg)