Vi har kontrakt med Spetals Verk på helle El.mek-pakken, men deres leveranser er spredt rundt om i Europa. En viktig stålprodusent er i Sverige, i Kil ved Karlstad. Den bedriften besøkte vi i går.

De er i rute med sin produksjon og delleveranse. Noe er nesten ferdig, noe er under sammenstilling, noe er maskinert og noe materiell er klargjort for videre prefabrikering.

På bildet er daglig leder (og eier – forøvrig nordmann) på verkstedet og daglig leder i Håra Kraft AS på befaring ved en av dele som er i produksjon.