Anleggsvei ned til damstedet er laget med stein fra nedre del. Rensk for damfot pågår. Mye jord kjøres til mellomlager, dumper nr 4 er på plass på anlegget og stikkrenne i avkjøring fra E134 er på plass.