Det lastes stein fra grøfta ved Rv 13 og kjøres bl.a til Rv520 for å lage tilkomst til dammen. Ved dagens slutt viser det godt igjen i innerkant Rv13.

3 lastebiler er i sving. Alle er Scania smiley

I stasjonstomta begynner hovedområdene å blir klare.