Sprukket hjul på boreriggen hefter bore- og spreningsarbeidet, men det jobbes for fullt med reparasjon.