BG Suldals firmamerker er beskjedne i forhold til maskinpodusentens logo.

BG`s fine slagord håper vi passer godt for kraftprosjektet vårt.