Rett ovenfor bend 1 er det litt grov stein.

I bratthenget ovenfor Rv13 er borring og skyting for grøfta igang.

Noe av den fine sprengsteinen nyttes på den bratte riggveien.

I høyre del på bildet under ser vi starten på den endelige veien ned til stasjonen.

Det er sprengt ut ved svingen, men noe mer må tas der.

Stasjonstomta og grøfta oppover er sprengt ut. Det er mye flott sprengstein som kan nyttes direkte.

På bildet under ses rørtraseen i fra bakside stasjon og oppover.

Utsikt fra Rv 13 og til stasjonstomta.

Det er allerede blitt god plass der avkjøringa til stasjonen fra Rv13 er.

En flott kveld i Røldal. Kaffen nytes på terrassen mens anleggsarbeidene diskuteres med byggelederen.

Fortsettelse følger ……