Det har vert jobbet i tre uker og det viser kraftig igjen – meget god fremdrift.

Bildet viser det som skal bli midlertidig avkjøring fra E134 og til et riggområde ved grøftetraseen.

Det er byggemøte og befaring i marka for diverse avklaringer.

Vi har med oss representant fra Odda Eneri for å avklare forholdene knyttet til behovet for LFS (leder for sikkerhet) ved arbeid nær ved eksisterende linje.

Vi går i retning Røldalsvatnet. Det er gode masser som allerede har satt seg ganske godt.

Her er vi i området der grøfta krysser under linja til Odda Energi. I morgen stiller en LFS fra OE så da får vi rensket og drenert her også.

I dette området er det mye jord/myr og morenemasse. Det passer godt for nå er vi over Håratunellen. I øvre enden er det 17 m mellom taket i tunellen og bunn grøft og i nedre ende er det 30 m.

Her er vi rett over nedre tunell-løp og skal 3 m ned med bunn grøft. Vi graver prøvehull og konstaterer at det er bare løsmasser. Onsdag 12. får vi endelig bekreftet at det er løsmasser i hele traseen over tunellen smiley. Vi er godt fornøyd.

Neste kryssingspunkt under linja er uproblematisk. Det er heller ikke så langt igjen før det er forbindelse mellom øvre og nedre del.

I stasjonstomta er det klart for storsalve i morgen.

Byggelederen er engasjert som vanlig. Her diskuteres det detaljer om utløpet fra stasjonen.

Det skal bli mye god steimasse til vegbygging av dette når skytebasen får jobbet litt i morgen.

I bratthenget er mye av grøfta rensket til fjell. I området ved bend 1 er det god utsikt mot stasjonstomta. Her ser en også godt hvor bratt det er.

Rv13 holdes fint.