Det er laget det kjørbart med dumper ned til stasjonstomta slik at veden (bjørka) kan kjøres ut.

Traseen på oversida av Rv13 er strevsom, men maskinene spiser seg fremover.

Samarbeid er fint, men en søndagshvil gjør godt når en har fått en horisontal hvileplass i bratthenget.

Det er fortsatt litt å bryne seg på oppover.

Så er den fjerde gravemaskina på plass. Dumperen får de med seg oppover og maskina med klypa rydder og laster bjørketrær slik at de to andre maskinene kan grave seg fremover.

Foreløbig er anleggsveien bare en adkomstvei for de erfarne maskinkjørerne.