Endelig slipper vinteren taket og brikkene for oppstart faller på plass. Søndag 19.mai ser det slik ut i utbyggingsområdet:Stasjonstomta ligger flott til ved Røldalsvatnet.

De nederste 300 meterene er bratte. Her ser vi ned på Rv13 og stasjonstomta nedenfor.

Videre oppover er det variert, men etter hvert flater det fint ut.

Vinteren har ikke helt slippet taket, men vil ikke gi oss noen problemer nå.

Vi er i det øvre ganske flate partiet og har nettopp gått over Håratunnellen.

Her like nedenfor Saudabrua kommer dammen og inntaket til kraftverket.

Det renner mye vann i elva i snøsmeltinga og det er nok bare en del av dette vi får via kraftverket.

Hagabekk har også god vannføring denne dagen. Både Hagabekk og en mindre bekk fra Breiborgsområdet skal tas inn i kraftproduksjonen.